محصولات سیستم های تست مجموعه ای خودرو

 • انواع سیستم های آنالیز و کنترل ارتعاش و صدا

تستهای در انتهای خط تولید (E.O.L) همانند حذف آنالایزر ارتعاش و حذف صدا روی موتور و گیربکس، ترک یابی به صورت غیر مخرب از طریق تست صدا و همچنین انواع دیتالاگرها تا 2000 کانال

 • انواع تست های دینامومتر موتور

به منظور آزمایش ورودی سوخت و هوا، رادیاتور، ایزولاسیون صدا و سل تهویه، اگزوز و همچنین بخش احتراق موتور

  • انواع دینامومتر های AC
  • شاسی دینامومتر
  • انواع تست های مربوط به محور های انتقال نیرو
  • تست گیربکس
  • تست ترمز به کمک سیستم شبیه ساز جاده
 • انواع سیستم های پیشرفته محفظه های تست شرایط محیطی، ازن، شوک، ارتعاشات، شعله وری تشعشعی، سالت اسپری و sunlight
 • کلیه ملحقات و سیستم های مرتبط با آزمایشگاه های EMC/سازگاری الکترو مغناطیسی
info@afi-co.com  021 22325560-3